Bảng giá xe tải dongfeng 2021 [giá bán xe tải dongfeng cập nhật hàng tháng]

Bảng giá xe tải dongfeng 2021 được chúng tôi cập nhật thường xuyên , mới nhất từ nhà máy Hoàng Huy. Giá bán xe tải dongfeng thấp nhất và uy tín nhất 
Dongfeng Hoàng Huy là điểm đến chuyên cung cấp các dòng xe tải dongfeng, xe ben dongfeng nhập khẩu nguyên chiếc tại nhà máy Hồ Bắc Trung Quốc, Giá bán xe tải dongfeng 2021 thường xuyên được cập nhật hàng tháng để Quý khách hàng nắm bắt thông tin sớm nhất .

Giá xe tải Dongfeng, giá bán xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 10/2021
 
BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG THÁNG 10/2021
Xe B180 Satxingắn 861,000,000
Xe tải 9 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 930,000,000
Xe tải 9,2 tấn dongfeng B180 thùng lửng 917,000,000
Xe tải 8,3 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 952,000,000
Xe tải 8,2 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 961,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng kín cont 961,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet cont 971,000,000
Xe tải 7,8 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,071,000,000
Xe B180 Satxidài 891,000,000
Xe tải 8 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 981,000,000
Xe tải 8,1 dongfeng B180 thùng lửng 961,000,000
Xe tải dongfeng B180 thùng chở bồn inox 1,001,000,000
Xe tải 7,4 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 1,001,000,000
Xe tải 7,45 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 1,011,000,000
Xe tải 7,6 dongfeng B180 thùng kín Cont 1,011,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet Cont 1,027,000,000
Xe tải 6,9 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,141,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng thùng chở xe máy 1,047,000,000
Xe tải 6,9 tấn dongfeng thùng chở ô tô 1,152,000,000
Xe tải 13 tấn dongfeng 3 chân thùng bạt  1,267,000,000
Xe tải 13,5 tấn dongfeng 3 chân thùng lửng  1,241,000,000
Xe tải 12,2 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Inox  1,291,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng thùng Palet Inox  1,301,000,000
Xe tải 12,1 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Cont  1,301,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng 3 chân thùng Palet Cont  1,317,000,000
Xe tải 11 tấn dongfeng 3 chân thùng cánh dơi  1,421,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng bạt 1,487,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng lửng  1,461,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínInox 1,511,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletInox  1,521,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínCont  1,521,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletCont  1,536,000,000
Xe tải 16 tấn dongfeng 4 chân thùng cánhdơi  1,641,000,000
Xe tải dongfeng thùng 4 chân động cơ 315Hp nóc cao + 10tr  
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp 1,571,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 400Hp máy Cummin 1,131,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 420Hp máy Renault 1,171,000,000

Giá xe tải Dongfeng, giá bán xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 9/2021
BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG THÁNG 9/2021
Xe B180 Satxingắn 859,000,000
Xe tải 9 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 928,000,000
Xe tải 9,2 tấn dongfeng B180 thùng lửng 915,000,000
Xe tải 8,3 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 950,000,000
Xe tải 8,2 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 959,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng kín cont 959,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet cont 969,000,000
Xe tải 7,8 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,069,000,000
Xe B180 Satxidài 889,000,000
Xe tải 8 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 979,000,000
Xe tải 8,1 dongfeng B180 thùng lửng 959,000,000
Xe tải dongfeng B180 thùng chở bồn inox 999,000,000
Xe tải 7,4 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 999,000,000
Xe tải 7,45 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 1,009,000,000
Xe tải 7,6 dongfeng B180 thùng kín Cont 1,009,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet Cont 1,025,000,000
Xe tải 6,9 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,139,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng thùng chở xe máy 1,045,000,000
Xe tải 6,9 tấn dongfeng thùng chở ô tô 1,150,000,000
Xe tải 13 tấn dongfeng 3 chân thùng bạt  1,265,000,000
Xe tải 13,5 tấn dongfeng 3 chân thùng lửng  1,239,000,000
Xe tải 12,2 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Inox  1,289,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng thùng Palet Inox  1,299,000,000
Xe tải 12,1 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Cont  1,299,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng 3 chân thùng Palet Cont  1,315,000,000
Xe tải 11 tấn dongfeng 3 chân thùng cánh dơi  1,419,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng bạt 1,485,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng lửng  1,459,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínInox 1,509,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletInox  1,519,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínCont  1,519,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletCont  1,534,000,000
Xe tải 16 tấn dongfeng 4 chân thùng cánhdơi  1,639,000,000
Xe tải dongfeng thùng 4 chân động cơ 315Hp nóc cao + 10tr  
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp 1,569,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 400Hp máy Cummin 1,129,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 420Hp máy Renault 1,169,000,000


Giá xe tải Dongfeng, giá bán xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 4/2021 Xe tải Dongfeng thùng cont (2,35m)
Tên xe Giá bán (VNĐ)
Xe Dongfeng B180 satxi ngắn 855,000,000
Xe tải Dongfeng B180 thùng lửng 8m 900,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 7,5m 910,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox 7,85m 940,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng cont 7,85m 965,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 7,85m (bửng nhôm) 1,065,000,000
Xe tải Dongfeng satxi dài 885,000,000
Xe tải Dongfeng thùng lửng 9,5m 960,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 9,5m 970,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox (2,35m) 995,000,000
Xe tải B180 thùng balet inox(2,58m) 1,010,000,000
Xe tải Dongfeng thùng cont (2,35m 1,005,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng balet cont (2,58m) 1,020,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm) 1,135,000,000
Xe Dongfeng satxi 4 chân 315Hp 1,385,000,000
Xe tải thùng lửng 4 chân Dongfeng 1,460,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 4 chân 1,475,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng kı́n inox (2,35m) 1,495,000,000
Xe tải Dongfeng B180 4 chân thùng balet inox (2,58m) 1,510,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng cont (2,35m) 1,505,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng balet cont (2,58m) 1,520,000,000
Xe tải thùng 4 chân Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm) 1,635,000,000
Xe Ben 2 chân Dongfeng 180Hp 935,000,000
Xe Ben Dongfeng 3 chân 380Hp 1,465,000,000
Xe Ben Dongfeng 4 chân 380Hp 1,565,000,000


Bảng giá xe tải dongfeng 2021 tháng 3 mới nhất 
 
Xe tải dongfeng 8 tấn thùng 9m5 825.000.000 vnđ
Xe tải dongfeng 9 tấn thùng 7m5 925.000.000 vnđ
Xe tải dongfeng thùng 9m7 930.000.000 vnđ
Xe tải thùng dongfeng 4 chân 1.400.000.000 vnđ
Xe ben dongfeng 2 chân Hoàng Huy 880.000.000 vnđ
Xe ben dongfeng 3 chân Hoàng Huy 1.395.000.000 vnđ
Xe ben dongfeng 4 chân Hoàng Huy 1.495.000.000 vnđ
Xe đóng cẩu, xe chuyên dụng môi trường Liên HệBảng giá xe tải dongfeng 2021 tháng 3 mới nhất 
 
Xe tải dongfeng 8 tấn thùng 9m5 825.000.000 vnđ
Xe tải dongfeng 9 tấn thùng 7m5 925.000.000 vnđ
Xe tải dongfeng thùng 9m7 930.000.000 vnđ
Xe tải thùng dongfeng 4 chân 1.400.000.000 vnđ
Xe ben dongfeng 2 chân Hoàng Huy 880.000.000 vnđ
Xe ben dongfeng 3 chân Hoàng Huy 1.395.000.000 vnđ
Xe ben dongfeng 4 chân Hoàng Huy 1.495.000.000 vnđ
Xe đóng cẩu, xe chuyên dụng môi trường Liên Hệ
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:

Bình luận trao đổi

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 
Scroll